Friday

JIN : Di alam ghaib atau di alam nyata ?

Tuan Guru Prof.Dr. Hj Jahid Hj Sidek An-Naqsyabandi Al-Khalidi
menyatakan bahawa salah satu anggapan salah masyarakat kita
berhubung dengan jin dan syaitan ini ialah anggapan bahawa jin
dan syaitan itu berada di satu alam ghaib.

Sebenarnya jin itu berada di alam nyata iaitu di atas muka bumi
ini di mana kita tinggal dan hidup ini.Oleh sebab jin atau syaitan
ini dijadikan dari api maka tubuh atau jasadnya serupa angin.
Bagaimana kita tidak boleh melihat angin maka begitulah kita
tidak boleh melihat jin atau syaitan.

Menurut sebuah Hadis Rasulullah S.A.W menyebutkan ,
"Allah jadikan jin dalam tiga jenis atau rupa seperti anak Adam,
seperti binatang dan seperti angin di ruang udara luas”.

Bagaimana angin boleh masuk meresap ke dalam tubuh manusia
menerusi rongga tubuh badan seperti mulut,hidung,liang-liang
kecil di kulit ( liang roma), maka begitulah jin dan syaitan boleh
masuk ke dalam tubuh manusia.


TIDAK TERLIHAT BUKAN BERERTI TIDAK ADA

Berapa banyak hal yang tidak dapat kita lihat tetapi benda itu
ada. Arus letrik misalnya.Bukti keujudan dan pengaruhnya
yang nampak dalam mentol.Udara yang kita hirup tidak juga
dapat dilihat tetapi kita dapat merasakannya ; begitu juga
dengan roh.

DALIL ADANYA JIN

Tidak terlihat bukan tidak ada contoh arus letrik
- pengaruhnya mentol menyala / udara - rasa

Jadinya dari api tetapi sekarang bukan lagi api seperti kita dari
tanah, bukan lagi tanah.Dibaling dengan tanah pun sakit juga.
Boleh diseksa dengan tanah.

Manusia tidak boleh melihat jin dalam kewujudannya yang
asli, kerana Allah s.w.t. telah memperkenankan permohonan
Jaan (ketika mula diciptakan) agar ia dapat melihat tetapi ia
sendiri tidak
dapat dilihat. (JIN pula tidak boleh melihat malaikat kerana
malaikat diciptakan dari cahaya di mana lebih hebat dari JIN).

Firman Allah (bermaksud): “Sesungguhnya dia dan pengikut-
pengikutnya melihat kamu dari semua tempat yang kamu
tidak boleh melihat mereka.” - (Surah Al-A’raaf: 27).

Maka barang siapa yang mendakwa dia telah melihat jin/
Syaitan (dalam keadaan rupa sebenar) maka dia telah
berdusta, kecuali dia memang seorang nabi. Sebab bagi para
nabi melihat jin adalah suatu mukjizat

SYAITAN SAMPAI IKUT ALIRAN DARAH

Nabi s.a.w bersabda :
“ Sesungguhnya syaitan mengalir pada peredaran darah
manusia “ hr Bukhari dan Muslim

Dalam riwayat lain disebutkan :
“ Sesungguhnya syaitan mencapai ( masuk kepada ) anak
Adam sampai ke darah ‘ hr Bukahari dan Muslim

JENIS SYAITAN

Firman Allah :
“ dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh,
iaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan ( dari jenis ) jin “
Surah Al-An’am 112

AKIDAH JIN

Jin, sama seperti manusia dalam masalah ini. Ada yang Muslim,
Nasrani , Yahudi , Kristian , Syiah dan sebagainya. Bahkan di
kalangan jin Muslim, sebagai mana manusia Muslim , ada yang
menganut aliran Qadariah, Ahlul Sunnah, ahli bidaah, ada yang
taat, ada yang bermaksiat, ada yang berdosa dan sebagainya

JENIS JIN

Mereka ada beberapa jenis. Jenis tulin berupa angin; tidak
makan, tidak minum,tidak mati dan tidak beranak.
- Luqatul Mirjan

Di antara mereka ada beberapa jenis yang makan , minum ,
mati dan menikah.

MERTABAT JIN

Syeikh Abu Bakar Al-Jaza’iri berkata : Sesungguhnya jin
termasuk yang solleh di antara mereka lebih rendah dari
manusia, kerana Allah telah menetapkan kemuliaan manusia
di dalam firmanNya :
“ Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak keturunan
Adam dan telah Kami angkut mereka di daratan dan di lautan,
Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami
lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna
atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan “
Surah Al-Isra’ 70

MENGENAL UNSUR PENYAKIT ATAU GANGGUAN

a. Saka ( genetic )
b. Silat
c. Sihir
d. Singgah ( macam hysteria )
e. Bomoh / urut
f. Menuntut / khurafat

Firman Allah :
“ Dan ingatlah kamu pada hari ( masa mana ) Allah
menghimpunkan mereka semua lalu Allah berfirman, Hai
Golongan Jin ! Sesungguhnya kamu telah menyesatkan ramai
manusia.Lalu berkatalah penolong- penolong jin itu yang
terdiri dari kalangan manusia ( pawang,dukun,bomoh ) :
Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami
telah mendapatkan kesenangan dari sebahagian yang lain,
dalam keadaan ini ajal kami yang Engkau tentukan telah
sampai ( tanpa dapat bertaubat ).

Allah berfirman :Nerakalah tempat tinggal kamu semua,
sedangkan kamu akan kekal di dalamnya, kecuali apa yang
dikehendaki Allah, sesungguhnya Tuhan kamu amat
Bijaksana lagi Mengetahui “.
Surah al-An’am :128

MINTA TOLONG DARI JIN

Meminta perlindungan kepada jin adalah syirik, dan Allah
telah mengantikannya dengan yang lebih baik daripada itu.
- Riwayat Ibnu Hatim dari Ikrimah

TEMPAT TUMPUAN JIN

Ibnu Abbas berkata : Syaitan bertenggek di hati anak Adam ,
jika ( anak Adam ) lupa dan lalai maka dia membisikkan
( sesuatu ) dan jika ( anak Adam ) mengingati Allah maka dia
pergi.

Di sini jelas bahawa syaitan dapat masuk ke dalam jasad
manusia dan memilih hati sebagai tempatnya kerana hati
merupakan komander. Jika syaitan telah menguasai hati
maka seluruh jasad akan tunduk kepadanya.

Nabi s.a.w bersabda :

“ Ketahuilah bahawa di dalam jasad ada gumpalan, bila
gumpalan itu baik maka baiklah seluruh jasad dan apabila
rosak maka rosaklah seluruh jasad, ketahuilah ia itu adalah
hati “ hr Bukhari / Muslim

JIN MENYAKITI

Syeikh Abu Bakar Al-Jaza’iri berkata : Sesungguhnya gangguan
jin kepada manusia merupakan sesuatu yang terjadi dan tidak
dinafikan, kerana terbukti dengan dalil pendengaran dan
peristiwa nyata.Akalpun tidak memustahilkannya bahkan
membolehkan dan mengakuinya.

Jin berkemampuan untuk berubah bentuk dengan cepat atau
fizikal mereka yang halus sehingga tidak dapat kita rasakan.

Sebabnya : Mereka disakiti / mengalih tempat mereka / atau
mungkin semata-mata kezaliman mereka menyakiti manusia
tanpa sebab sepertimana terjadi sesama manusia.


PENDINDING

Ada hati yang dikelilingi pagar iman dan benteng ketakwaan
serta dijaga oleh zikrullah sehingga syaitan tidak dapat masuk
ke dalamnya kecuali dengan cara mencuri-curi saat kelalaian
dan jika masuk maka zikrullah pun segera mengusirnya keluar
benteng secara terhina.

KAEDAH RAWATAN - PUKUL DADA

Dari Uthman bin Abil Ash r.a ia berkata : “ Wahai Rasulullah,
aku mengalami gangguan sesuatu dalam solatku sehingga aku
tidak tahu solat apa yang aku kerjakan “

Nabi s.a.w bersabda “ Itu adalah syaitan , kemarilah “
Kemudian aku mendekati kepadanya dan duduk di atas
kedua kakiku.Kemudian Nabi s.a.w memukul dadaku
dengan tangannya dan meludah dimulutku seraya
bersabda : Keluarlah musuh Allah “.
Nabi s.a.w melakukan hal tersebut 3 kali.

KEKUATAN PUKULAN

Dari Mathar bin Abdur Rahman Al A’anaq telah menceritakan
kepadanya Ummu Abban dari bapanya bahawa abangnya
Az-Zari’ pergi menemui Rasulullah S.A.W dengan membawa
anaknya / anak saudara perempuannya yang sedang gila.
Abangku berkata : “ Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku
membawa anakku / anak perempuanku yang sedang gila,
aku bawa dia kepada mu agar engkau mendoakannya kepada
Allah “. Nabi s.a.w bersabda “ Bawalah dia ke mari ‘.

Kemudian aku pergi mengambilnya lalu aku lepaskan ikatan
dan aku tanggalkan pakaian musafir dan aku gantikan dengan
dua pakaian yang baik dan aku pimpin tangannya ke hadapan
Rasulullah.

Lalu Baginda bersabda
“ Dekatkanlah kepadaku dan hadapkan punggungnya
kepadaku “. Ia ( abangku ) berkata, kemudian Nabi S.A.W
mengambil simpul-simpul kainnya dari atas dan bawahnya lalu
memukul punggung hingga aku lihat putih kedua ketiaknya
( ya’ni mengangkat tinggi ) seraya berkata “ Keluarlah musuh
Allah, keluarlah musuh Allah ” - Majma’uz Zawa’id

Tuan Guru Prof. Dr. Hj Jahid , seorang Syeikh dan juga
Pengamal Rawatan Islam yakin terhadap kebenaran pandangan
dua orang ulama’ Mesir iaitu Syeikh Mohd Abduh dan muridnya
Syeikh Sayyid al-Reda bahawa jin yang begitu dikenal dalam
Islam yang hidup dan bertubuh halus itu adalah kuman dan
virus seperti yang dikenali dalam perubatan Barat.

Syeikh Sayyid al-Reda menyebutkan pandangannya mengenai
jin dalam kitab tafsirnya,Al-Manar yang bermaksud,
“ Dan Ahli Ilmu Kalam ( Tauhid ) berkata, sesungguhnya jin
itu adalah ( kejadian Allah ) yang bertubuh halus dan hidup
yang tidak boleh dilihat.

Sesungguhnya telah pun kita katakan berkali-kali dalam Kitab
Tafsir al-Manar bahawa boleh disebutkan ( kejadian Allah )
yang hidup,bertubuh halus yang dapat dipastikan dan dikenal
di zaman ini menerusi mikroskop sebagai virus itu adalah
sebenarnya sejenis jin.Dan telah diketahui secara pasti ianya
adalah merupakan punca bagi kebanyakan penyakit “.
( Rujuk halaman 585, al-Tafsir wa al-Mufassirun )