Monday

Bunyi BENDA ADA KALIMAH : 2 + 1


Alhamdulillah, dipanjatkan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya dapat menitipkan jari bagi membangunkan minda yang mulai tidur.Zikrullah yang dibai’ahkan dan tahlil yang ditalqinkan adalah
merupakan permata kerohanian bagi seorang salik.Darah dan daging boleh menghubungkan kita sampai Nabi Adam tetapi TIDAK dengan Tuhan.Hanya zikrullah itu lah yang menyambungkannya.

Allah SWT telah menciptakan akal dan mencipta juga satu lagi iaitu hati untuk membantu akal.Hati itu lebih kuat daripada akal malah boleh menjadi keras seperti batu.Maka dengan itu tidak semua orang boleh menggunakan hati dan akal.

Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab : 41,
“ Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan MENYEBUT NAMA ALLAH; zikir yang sebanyak-
banyaknya “

Zikir La ila ha illallah itu telah disebut oleh Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad S.A.W       lagi; mengambarkan betapa ia menjadi di antara zikir yang sering diamalkan sebagai antara amalan
yang utama.Syeikh al-Kamil Ibrahim al-Mutawalli berkata,”Tinggikan suaramu tatkala berzikrullah sehingga dirimu dapat menyatukan fikiran dengan hati seperti halnya  orang-orang ariffin.Penyatuan (fikiran dengan hati) adalah suatu kesungguhan dalam menghadap Tuhan sehingga lupa kepada selainNya”.

Imam Bukhari dalam al-Jami’ al-Shahih dalam bab az-Zikir ba’dal-Maktuba berkata :
“ Telah dikhabarkan hadis kepadaku oleh Ishak ibn Abd Rahman yang menerima dari Juraij yang menerima dari Amru bahawa Maula Ibn Abbas r.a telah mengkhabarkan hadis kepadanya ( iaitu Amru ), sesungguhnya mengeraskan suara tatkala berzikir setelah solat fardhu benar-benar terjadi di zaman Rasulullah S.A.W.
Ibnu Abbas berkata :Aku mengetahui itu setelah solat wajib dan aku pun mendengarinya “

Dari Zain bin Aslam ia berkata : Ibn al-Adra’ r.a berkata; aku berjalan bersama Rasulullah pada suatu malam, dalam perjalanan itu kami melintasi seorang lelaki dalam masjid yang sedang berzikir dengan suara keras.Aku ( Ibn al-Adra’) berkata; Ya Rasulallah,jangan-jangan orang ini riak.Nabi menjawab;
Tidak ! Bahkan lebih baik.”

Kalimah itu disebut sebagai zikir jahar dan disebutdengan nada yang kuat tetapi sempurna ibarat suatu
pukulan yang memecahkan batu (sifat-sifat mazmumah dalam  hati ) dan disertai serentak dengan zikir secara sirr atau khafi ( zikir di dalam hati ) agar ia menjadi zikir yang padat dan padu.

Inilah zikirullah two plus one ( 2+1) yang membentuk suatu bunyi yang ada kalimah tersembunyi bersamanya.
Kadang-kadang bunyi  zikrullah itu saja boleh menakut dan menyeramkan kepada orang yang mendengarnya
di sekeliling.

Dalam Hadis Qudsi Allah Taala berfirman,” Kalau engkau mencari Aku; engkau tidak akan berjumpa
tetapi sebutlah namaKu kerana Aku tidak berpisah dengan namaKu”.

Zikir yang berterusan lama kelamaan akan terasa wujudnya Allah itu wujud yang nyata, wujud dalam
hidup dan dalam tidur kita.Apabila wujud Allah itu nyata, maka Keagongan Allah itu sebagai Tuhan kita itu juga nyata.

Peranan AKAL.HATI,ROH dan SIRRUlama’ tasauf menyebutkan,” an aqlu lil maqkuulat “ , yakni  akal itu untuk menerima perkara yang masuk akal.Maqkuulat itu pada syariat dan memberi kefahaman seperti pemahaman dalam pembacaan Kitab Tauhid,Kitab Tafsir dan seumpamanya.Jadi penerimaan akal itu kita beriman dan kita dapat kefahaman.Ia lebih kepada perkara yang zahir.

Apabila sampai bab hakikat dan makrifat,akal tidak boleh memainkan peranannya.Masa itulah gunanya hati,roh dan sirr.Tetapi kita masih tidak dapat membezakan antara  peranan akal,hati, roh dan sirr itu.Kita hanya tahu dan fikir tentang akal sahaja kerana hati,roh dan sirr itu sangat rahsia dalam tubuh kita.

Anggota jasad kita seperti mata itu untuk melihat,telinga itu untuk mendengar,kaki itu untuk berjalan atau lidah itu untuk bertutur ; kita boleh terima dengan mudah.

Berbeza dengan anggota yang batin itu kerana diri kita mempunyai dua 
lapisan iaitu ruhhun dan jasadun.Kata ulama’ tasauf,”Hati itu lil maqluumat”; yang akal tidak boleh masuk akal itu tetapi hati boleh terima.Contohnya seperti peristiwa Israk dan Mikraj;dari segi akalnya tidak
boleh terima Nabi S.A.W naik ke langit tetapi peristiwa itu hanya boleh difahami oleh hati.Orang-orang yang beriman sahaja yang gunakan hati boleh menerima dan faham.

Roh itu pula ”Lil Musyahadah”, untuk menyaksikan perkara-perkara yang maknawi.Kisah Imam Abu Hanifah ketika mahu menyelesaikan satu permasaalahan mengenai jenis air basuhan pertama dari wudu’ seseorang itu samada ia dikatagorikan sebagai air mutannajis atau sebagainya.Dibukakan hijab oleh Allah Ta’ala ,beliau dapat melihat ketika seorang sedang mengambil wudu’; ia nampak kotornya air itu dan berbau busuk.Maka dia terus tuliskan bahawa air itu mutannajis.Begitulah roh beliau dapat memandang perkara yang maknawi.


Sirr itu pula adalah lubuk hati,”wa sirr lil tajalliyat”.Tempat simpanan ilmu,kefahaman,iman dan apa yang di
musyahadahkan.Terbit niat itu dari sirr,sampai ke otak (akal) kemudian barulah ke hati.Hatilah yang membuat keputusannya.Semua itu adalah roh sepertimana tangan,kaki,mata itu 
sebagai jasad.

Kata Imam Ghazali,”nurrun latifatun robbaniyyun”,inilah roh yang mana akal itu menerima,hati itu memahami,roh itu menyaksikan perkara yang maknawi dan sirrun itu menyimpan rahsia.

Bagaimana jasad itu ada berbagai nama berdasarkan kegunaannya, maka begitu jugalah dengan roh yang dinamakan dengan pelbagai nama berdasarkan kegunaannya.

Thursday

Espitemologi : Wahdatul Wujud dan Wahdatul Syuhud


Salah satu isu-isu besar yang mencetuskan kontoversi dalam dunia tasauf sehingga kini ialah Wahdatul Wujud.Pemahaman dalam konsep ini masih sering diperbincangkan.

Kita sering mendengar perkataan Wahdatul Wujud tetapi kurang mendengar orang menyebut perkataan Wahdatul Syuhud. Kekadang kita tidak jelas dan kurang faham apa yang dikatakan Wahdatul Wujud itu.

Fahaman atau doktrin Wahdatul Wujud itu merupakan satu terma atau satu nama atau satu sebutan bagi merujuk kepada hubungan wujud Allah dengan wujud makhluk.

Ahli Sunah wal Jamaah antaranya Syeikh Abdul Wahab Sya’rani dan Imam Sayuti menyatakan bahawa wujud makhluk itu azali dan abadi ; zat dan sifat Allah itu qadim.

Ibn Arabi dalam Kitabnya Al-Futuhat al-Makkiyyah mengatakan bahawa Allah itu wujud muthlak.

Azali bermakna wujud Allah sudah ada pada ilmu Allah.Hamzah Fansuri berkata, manusia itu ‘daripada ada kepadaa ada”. Allah wujud dalam ilmuNya, tak perlu masa atau peringkat-peringkat kejadian. Manusia itu pula ada pada ilmu Allah kepada ada pada zahirnya sekarang.

Wujud Allah itu tersendiri, adanya Allah itu tersendiri dari segi zatNya , dari segi sifatNya, dari segi af’alNya dan dari segi asmaNya.Wujud Allah itu sebagai Khaliq , zat yang ‘wajibal wujud’.

Imam Sayuti berkata dalam memberi pencerahan kepada ‘salah faham’ tentang wujud Allah itu bersatu dengan wujud makhluk ; yang sebenarnya wujud makhluk itu terlalu lemah.

Dicontohkan seperti cahaya lampu itu memang lemah di waktu siang hari.Apabila matahari cukup terang maka cahaya lampu itu akan hilang kerana adanya cahaya matahari.

Orang menyangka cahaya lampu itu bersatu dengan cahaya matahari tetapi sebenarnya cahaya lampu itu tetap cahaya lampu tersendiri dan cahaya matahari itu juga tersendiri. Jadi tanggapan bahawa makhluk dan Allah itu bersatu ‘tidak berlaku !’. Kalau kita kata berlaku , kita akan ‘menyegutukan Allah’ , berfaham Khululiah dan terkeluar dari Islam.

Dicontohkan lagi seperti kejadian Nabi Musa ketika di Bukit Tursina. Apabila hijab Nabi Musa dibuka; bukit itu tidak ada apabila Allah Taala tajallikan diriNya seolah-olah seperti Bukit Tursina dan Allah itu telah bersatu tetapi sebenarnya bukan begitu; Allah tetap Allah dan makhluk tetap makhluk.Begitu juga kejadian hulul yang terjadi pada Mansur al-Halaj.

Fahaman Wahdatul Wujud ini terbahagi kepada 2 ;

Golongan Pertama adalah orang yang betul-betul sampai kepada hakikat mengESAkan Allah. Merekalah yang dikatakan berpegang kepada fahaman wahdatul wujud.Mereka adalah golongan tahkik dalam tauhid.Mereka benar-benar mencapai peringkat muwakhid , mengESAkan Allah dengan sebenar-benarnya.

Golongan Kedua pula adalah golongan zindik, terkeluar dari Islam kerana syirik , menyegutukan Allah dengan makhluk.Golongan ini nampak seolah-olah mengESAkan Allah tetapi mengatakan Allah dan 
makhluk itu wujudnya satu.Wujudnya Allah itu hulul dan ittihad maka di sinilah timbulnya fahaman
Ittihadiyah ( Ittihad itu Tuhan berbicara melalui lisan orang itu ) dan Khululiah. Kumpulan ini terkeluar 
dari Islam malah ada sesetengah orang yang menyamakan golongan ini dengan mereka yang berfaham wahdatul wujud sedangkan sebenarnya tidak. 


Doktrin / aliran atau Wahdatul Wujud menjadi sangat kuat pengaruhnya pada zaman Ibu Arabi
( Muhyiddeen al-Arabi ) tetapi kemudiannya muncul doktrin Wahdatul Syuhud yang dipelopori oleh Syeikh Ahmad Sirhindi sebagai kritikan kepada doktrin yang pertama.

Istilah Wahdatul Wujud ( Bersatu dalam kewujudan ) tidak pernah digunakan oleh Ibnu Arabi tetapi istilah ini dicipta oleh Ibn Taimiyyah yang merupakan pengkritik terhadap Ibn Arabi. Namun,menurut Shah Waliyullah al-Dihlawi ( 1703-1762 ) seorang ulama’ dan mujaddid abad ke 18 mencadangkan supaya satu interprestasi baru terhadap konsep Ibn Arabi ini perlu dilakukan bagi menggelak dari kekeliruan yang berpanjangan.Beliau ( Shah Waliyullah ) telah bermimpi Rasulullah S.A.W menyuruh beliau untuk mendamaikan dua fahaman ini.Interprestasi ini perlu kerana Ibn Arabi tidak mengatakan Tuhan dan alam ini adalah satu tetapi interprestasi itu dilakukan oleh dua orang pengikutnya iaitu Sadr al-Din al-Qunawi dan Abd Rahman Jami kerana mentafsirkan teori jadi begitu.

Kedua-dua aliran / doktrin ini pada zahirnya nampak berbeza namun intipatinya sama iaitu :
Kedua-duanya mengakui bahawa Allah ( Subhanahuwa Ta’ala ) adalah Wujud Mutlak.Ahmad Sirhindi bukan menyangkal Ibnu Arabi tetapi menyangkal salah fahaman konsep tersebut sahaja.

WAHDATUL WUJUD : Ibnu Arabi melalui pengalaman kerohaniannya mengatakan bahawa alam ini adalah menifestasi Tuhan ( mazhar ).

Contoh mudah :
Ingatkan dalam minda bahawa Tuhan itu ada.Cuma baru wujud dalam minda sahaja,yakni wujud hakiki; bukan wujud yang sebenar ( wujud mutlak ).

Alam dan isinya ini mempunyai satu perkongsian diri yang telah sedia ada dalam ilmu Tuhan seperti matahari dan cahaya.Ia tidak terpisah tetapi bukan bersekutu.Tetapi konsep ini menganggapnya satu.Dengan itu ia juga mempunyai ciri-ciri yang sama.

WAHDATUL SYUHUD : Syeikh Ahmad Sirhindi pula melalui pengalaman kerohaniannya mengatakan ianya adalah bayangan Tuhan ( zill ).

Contoh mudah :
Syeikh Ahmad Sirhindi mengatakan ada dua wujud yakni wujud Tuhan dan wujud alam ini dari bayangan Tuhan.

Alam ini wujud seperi imej bayangan pada cermin.Objek di dalam cermin itu tidak mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri imej sebenar malah ia mempunyai ciri-ciri yang bertentangan seperti dicontohkan tidak boleh mencium bau,  tidak boleh bercakap dan seumpamanya.

Menifestasi dan bayangan adalah dua perkataan yang agak sama kerana kedua-duanya ( menifistasi dan bayangan ) adalah wujud yang tidak hakiki yang bergantung kepada wujud mutlak ( wujud yang
sebenarnya ).

Syeikh Ahmad Sirhindi telah bersuluk secara serius membolehkannya mencapai satu maqam yang lebih tinggi daripada apa yang dicapainya sebelum ini.Iaitu satu maqam yang lebih tinggi daripada Wahdatul Wujud yang kemudiannya diistilahkan oleh Sirhindi sebagai Wahdatul Syuhud.
( penyaksian kerohaniah ).

Sirhindi menyifatkan bahawa konsep Wahdatul Wujud itu menyimpang dari konsep asal Ibn Arabi berdasarkan kepada 5 aspek :

i.Wahdatul wujud bukanlah tauhid yang diajar oleh Nabi dan Rasul kerana mereka mengajar Tuhan itu
Esa manakala perkataan wujud itu tidak membawa maksud satu.

ii.Konsep ini bertentangan dengan prinsip asas Islam jika disalah tafsirkan seperti keharusan menyembah
berhala,tiada kejahatan yang sebenar;kerana semua perlakuan makhluk itu dari Allah belaka (jabbariyah)..
harga minyak naik kerana takdir Allah , harga gula naik kerana takdir Allah dan seumpamanya.

iii.Konsep ini adalah perkara yang subjektif dan boleh ditafsirkan mengikut kefahaman masing-masing.

iv.Konsep ini adalah yang baru dalam ilmu kesufian dan tidak pernah disebut oleh mana-mana ahli sufi.

v.Konsep ini tidak memerlukan latihan suluk untuk mencapai fana’; berlainan dengan Wahdatul Syuhud
yang memerlukan suluk dan keikhlasan hati yang tidak berbelah bagi kepada Allah ( Nafi Isbat ).

Tokoh Mujaddid,Shah Waliyullah al-Dihlawi cuba mengharmonikan ( tatbiq ) antara pandangan Ibn
Arabi dan Ahmad Sirhindi mempunyai pegangan yang sama dalam konsep ketuhanan iaitu wujud
yang mutlak.Percangahan berlaku adalah disebabkan oleh penekanan terhadap maudu’ yang berbeza
disamping salah interprestasi oleh pengikut-pengikutnya.

Wednesday

Banyak dalam SATU dalam banyak

Banyak dalam satu , satu dalam banyak.Jika anda melihat tulisan,apakah sebenarnya yang anda nampak ? Tulisan,perkataan atau dakwat ? Begitu juga anda ada kaki,tangan,hidung ,mata,telinga tetapi pada hakikatnya hanya satu iaitu diri anda sendiri.Kadang-kadang ada bayang-bayang mengikuti anda semasa cuaca panas , begitu juga anda mungkin bermimpi melihat diri anda sendiri.Siapa memandang siapa ?
Walaupun nampak banyak,ianya cuma satu sahaja ; yaitu anda.

Begitu juga air yang membentuk ais atau membentuk ombak.Ia membentuk menjadi bentuk lain apabila sampai pada sesuatu peringkat atau keadaan. Apabila buih berpecah,ia kembali kepada keadaan asalnya.Buih atau ais pada hakikatnya itu adalah air juga.

Apabila anda perhatikan ombak, anda tidak nampak air.Ombak adalah bentuk hayalan, hakikatnya adalah air.

Seorang penyair Farsi pernah berkata :
“Aku pergi bersiar-siar di tepi laut dan aku terpandang perkara yang menakjubkan;kapal dalam laut, laut dalam kapal “

Penyair ini menisbahkan bahawa wujud Allah Ta’ala itu tiada terhad yang diibaratkan seperti laut, manakala
kapal itu pula sebagai kewujudan yang terhad.

Allah Ta’ala berfirman :


" ingatlah bahwa sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu “.Surah Fussilat : 54

Begitu juga diterangkan dalam maksud ayat ini :

" dua ujung busur panah “ Surah An Najm : 9.

Tempat pertemuan dua busur panah yakni baur panah itu bila ditarik ia bercantum ; nampak seperti dua tetapi sebenarnya hanya satu.

Syeikh Mahmud Syabistari dalam Gulsyan-i-Raj menyebut,

Jika anda belah hati satu titik air
Anda dapati seratus lautan di dalamnya


Inilah hakiqat ainul yaqin dan haqqul yaqin, jika dibelah satu haqiqat, semua ilmu ada di dalamnya.Namun haqiqat tidak muncul , jikalau syariat dan toriqat tidak betul lagi kedudukannya.

"Dialah yang Awal dan yang Akhir yang Zahir dan yang Batin “ Surah Al-Hadid : 3

Apabila tajalli bersinar pada gunung ; Gunung itu hancur dan berkecai seperti kapas
Apabila tajalli bersinar pada gunung wujud ; Wujud itu bertaburan seperi habuk di atas jalan.

Ini dimaksudkan sebagai wujud salik bertukar kepada tidak wujud,seperti Gunung Sinai
(Bukit Thursina) yang tidak lagi berupa seperti rupanya dulu.Apabila Nabi Musa mohon melihat Allah, Baginda disuruh melihat gunung lalu gunung itu hancur.Seperti gunung itu juga, Nabi Musa tidak dapat menahan tajalli itu lalu jatuh pengsan (fana’).

Apabila Allah hendak memandang diriNya, maka dipandang pada hati manusia yang diibaratkan seperti cermin.Dia menzahirkan diriNya ( tajalli ) pada cermin hati ) yang cerah itu.Semakin bersih hati itu,
semakin cerahlah bayangan Allah padanya.Bayangan itu adalah satu nama sahaja bukan hulul atau pun
penjelmaan.Banyak wajah yang terlihat adalah kerana banyaknya cermin walhal haqiqatnya ia tetap satu
dan sama sahaja.

Pandangan boleh tembus dalam air tetapi tidak apabila ia menebal menjadi ais.Begitulah terjadi kepada sifat
hati yang cerah , yang bersih dengan yang berbintik hitam dan gelap zulmah.Disebut dalam Kitab Hikam,
"Tempat terbitnya berbagai cahaya Nur Ilahi itu dalam hati manusia dan sirr rahsiaNya"

Konsep inilah yang selalu diperkatakan dikalangan mereka yang belajar ilmu haqiqat.Ia sekadar menjadi ilmu atau pegangan atau di anggap ilmu yang mendalam tetapi ia tidak menjadi amali dan tidak sampai ke mana-
mana jikalau tidak menuruti langkah awalnya iaitu beramal sepertimana Nabi S.A.W beramal bagi mencapai matlamat yang demikian yakni buukan setakat menjadi tholib, ayuhlah melangkah setapak lagi menjadi salik.

Dalam Kitab Hikam Syeikh Ahmad Atho'illah katanya," Apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan
untuk makrifah, maka janganlah menghiraukan soal ilmu mu yang masih sedikit sebab Tuhan tidak membukakan bagi mu melainkan ia akan memperkenalkan diriNya kepada mu.Tidak kamu ketahui makrifah itu semata-mata pemberian kurniaan Allah kepada mu sedangkan amal perbuatan itu hadiah dari mu.Maka di mana letak perbandingannya antara hadiah mu dengan pemberian kurnia Allah kepada mu".

Sunday

Zikrullah;kepentingan ISTIQAMAH dengannya.
Sabda Rasulullah S.A.W :
“ Sukakah kamu akan diberitahu sebaik-baik amalan kamu dan sebersih-bersihnya di sisi Tuhan kamu, paling tinggi darjat kamu, lebih baik dari mendermakan emas dan perak,lebih baik dari kamu menetak leher musuh dan mereka menetak leher kamu ? 
Para sahabat menjawab : Bahkan ( Kami mahu mendengarnya ).Baginda bersabda: Zikrullah. 
( HR Tarmizi dan Ibn Majah )

Allah berfirman :“ dan sebutlah ( dengan lidah dan hati ) nama Tuhanmu ( terus menerus siang dan malam ) 
dan tumpukanlah ( tabtil amal ibadatmu ) kepadaNya dengan sebaik-baik tumpuan 
( ketekunan ) “. Surah Muzammil : 8


Wirid yang afdal adalah zikrullah.Solat ; meskipun besar, pada waktu-waktu tertentu ia tidak dibolehkan tetapi lain halnya dengan zikir,ia boleh dibuat dalam apa jua keadaan, samada kuat ( jihar ) atau sirr ( dalam hati ).Rasulullah S.A.W berzikrullah di Gua Hira’ terlebih dahulu sebelum diperintahkan untuk mengerjakan solat.


“ Orang-orang yang sentiasa berzikrullah ( dalam semua keadaan ) sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka tafakkur ( terhadap ayat-ayat Allah ) yang ada di langit dan dan di bumi.Mereka ( akhirnya ) berkata: "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau jadikan semua ini sia-sia ( tetapi penuh makna dan hikmah ), Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka “. Surah Ali-Imran :191

Amalan zikrullah itu hendaklah dibuat dengan tekun dan istiqamah agar tercapai matlamatnya.Antara matlamatnya ialah hilang ghaflah hati, sentiasa khudur ma’allah yakni sentiasa tenggelam dalam mengingati Allah dan sampai kepada hakikat dan makrifah.Maka dengan sebab itu, Allah perintahkan orang-orang mukmin supaya zikrullah itu dilakukan sebanyak-banyaknya,sepanjang masa,siang dan malam,dalam apa jua keadaan,seorang diri atau berjemaah.

Zikrullah itu dilakukan dengan sebenar-benar tabtil ( Menurut tafsir Syeikh Nikmatullah Mahmud al-Nakhjuwani dalam kitab tafsirnya, al-Fawatih al-Ilahiyyah menerangkan maksud sebenar-benar tabtil Surah Muzammil:8 itu ialah mengasingkan dan memutuskan hati seluruhnya untuk Allah sahaja ) benar-benar jauh dari semua perkara dan urusan yang menyibukkan hati.

Rasulullah S.A.W menyediakan zikir dan wirid yang berbagai.Jikalau terasa bosan pada 
satu zikir tertentu,m,aka ia boleh berpindah atau ditambahai dengan zikir yang lain.Tetapi 
adalah lebih baik ia istiqamah pada satu zikir daripada mengamalkan bermacam-macam zikir.
Ali Marsufi r.h berkata,”Bila seorang murid mengingati Tuhannya dengan penuh kesungguhan dan cita-cita,maka dengan cepat akan dibukakan padanya maqam-maqam jalan itu.Mungkin dia dapat melaluinya dalam sesaat perjalanan yang dilalui oleh orang lain berbulan-bulan.”.Dia mengatakan lagi,” Orang yang meniti ( salik ) dari jalan zikir adalah seperti burung yang terbang ke Hadratil Qurbi sedangkan salik dari selain jalan zikir seperti perjalanan orang yang telah lanjut usia; kadang-kadang berjalan,kadang-kadang terhenti,padahal perjalanan masih jauh.Mungkin telah habis usianya,belum sampai juga perjalanan itu.”

Para Sufi berpendapat bahawa zikir adalah kunci untuk membuka sesuatu yang ghaib,pembawa kebaikan dan teman di kala susah.Jadi, tidaklah patut meninggalkan zikir ;tetap dan teruskan berzikir walaupun dalam keadaana lalai.Berzikir dalam keadaan lalai lebih baik dari tidak berzikir.Mudah-0mudahan dengan istiqamahnya berzikir itu,Allah akan pindahkan hati yang ghaflah itu kepada hudhur dan yakhodo.Kerja syaitan ialah 
menganggu fikiran anda dan kerja anda adalah menumpukan fikiran itu.
Hati yang tidak disulami dengan zikir yang banyak,ia akan jadi gelap dan keras.
Sebagaimana firman Allah :“Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu,bahkan lebih keras lagi “ 
Surah Al-Baqarah :74

Sebagaimana batu tidak dapat dipecahkan melainkan dengan kekuatan, begitu juga 
zikir itu tidak dapat memberi kesan kecuali dengan kekuatan , banyak dan istiqamah.
Seseorang yang berzikir ibarat orang itu yang mengosok karat dengan batu tetapi amalan 
ibadah lain seperti orang yang mengosok karat itu dengan sabun.Meski pun bersih dengan sabuntetapi memakan masa yang lama.

Abu Ali Al-Daqaq berkata,”Barangsiapa pada permulaannya tidak mahu berdiri ( yakni 
bersungguh-sungguh ), maka pada akhirnya tidak akan dapat duduk ( berhasil ).
“ dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang perempuan 
yang menyebut nama Allah banyak-banyak,Allah menyediakan bagi mereka semuanya
keampunan dan pahala yang besar “ Surah al-Ahzab : 35