Sunday

MARTABAT 7

Peringkat ini ada yang mengatakan ada 40 istilah,ada kata 30 dan ada yang kata 10
martabat.Di sebelah nusantara Tenggara Asia ini,ia papular dinamakan Martabat 7
yaitu 7 peringkat alam.

1. WAHDAH - Allah itu wujud dengan sendiri. - " Allahu wahdahu la syarikalah "

2. AHADIAH - Allah itu Esa / Tunggal. - " Qulhuawallahu ahad "

3.WAHIDIAH - Adanya Allah berbanding makhluk - " Wahidul Qohhar "

4.ALAM MISAL - Alam bayangan atau gambaran awal.

 Al-Baqarah : 30: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya".

Malaikat sudah diberi gambaran atau pemandangan tentang perlakuan manusia oleh Allah SWT sebelum manusia itu wujud lagi , inilah dikatakan alam misal.Mimpi dan natijah itu juga adalah alam misal.

5.ALAM ARWAH

 Al-A'raf : 172 : Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya dengan firmanNya): "Bukankah Aku tuhan kamu?" Mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: "Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini".

6.ALAM AJSAM - Alam tubuh kita

7.ALAM INSANUL KAMIL - Manusia yang sempurna imannya,sempurna ubudiyyahnya.

Martabat ini diberi pencerahan oleh Imam Sayuti bagi menerangkan salah faham maksud
sertanya makhluk dengan Allah,iitihad dan hulul.

No comments: