Tuesday

Pelopor Istilah dalam Ilmu Tasawuf

PENCETUS ATAU PELOPOR ISTILAH-ISTILAH DALAM ILMU TASAWUF


ZUHUD : Hassan Basri ; Zuhud dengan khauf dan roja’ yakni takut dan harap.
                Rabiatul Adawiyah al-Basyriah ; Zuhud dengan cinta , al-hub dan rindu.

MAKRIFAH : Syeikh Ma’ruf al-Karkhi ; mendifinisikan Tasawuf.

AHWAL DAN MAQAMAT : Konsep Tasawuf yang dibawa oleh Dzun-nun Al-Misri.
Katanya,makrifah itu bukan maqam tetapi hal ( keadaan atau kondisi seseorang itu ketika dalam fana’ ).

FANA’ DAN BAQA’ : Abu Yazzid al-Bustami, beliau juga pencetus fahaman ittihad yakni Tuhan berbicara dengan lisan Abu Yazid ketika beliau sedang fana’ .


INSAN KAMIL : Abd al-Karim Bin Ibrahim al-Jili

No comments: