Monday

Khalifah : Masih adakah di zaman ini ?

Orang yang menjadi Khalifah Rasulullah S.A.W itu masih ada mereka itu sampai
bila-bila selagi berkekalan syariat Nabi Muhammad S.A.W.Khalifah itu bererti ganti,
maka Khalifah Rasulullah itu adalah sebagai ganti bagi Rasulullah S.A.W menyampaikan
dan menunjuki apa-apa ajaran yang di dalam syariat Nabi samada syariat zahir ataupun
syariat batin.

Maka kita patut view skop khalifah ini dari sudut yang lebih luas,bukan tertumpu kepada
empat orang khulafa ar-rasyidin itu sahaja.Selagi masih ada orang Islam yang menyebut
kalimah Allah di atas muka bumi ini,selagi itu bumi tidak akan kiamat.

Maka sesiapa juga di kalangan orang Islam yang mengajar dan menunjuki apa-apa
perkara syariat Nabi kepada manusia,dia adalah sebagai Khalifah Rasulullah S.A.W selagi
dia kekal berpegang atas syariat walaupun dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah S.A.W
walaupun dia hanya menerima khabar atau mendapat bimbingan perantara sehingga 70 bilangan
perantara daripada Khalifah-khalifah Rasulullah S.A.W sebagaimana Sabda Baginda :
" Tidak masuk neraka orang Islam yang memandang aku dan tidak masuk neraka orang Islam
yang memandang ia akan orang yang TELAH memandang aku walaupun dengan tujoh puloh
wasithoh ( yakni 70 perhubungan pandang memandang kepada mereka yang TELAH memandang)
sekalipun  " HR Khatib Bin Abdul Rahman Bin Uqbah Bin Abih.Ini lah juga yang dikatakan salsilah
Masyaeikh.

Sabda Nabi lagi:
" Wahai Tuhanku,berilah rahmat olehMu akan segala khalifahku yang datang ia kemudian daripadaku
yang meriwayatkan ia hadisku dan sunnahku dan mengajar ia akan manusia" HR Thibrani dan Ali.

Sabda Nabi :
"Barangsiapa menyuruh-nyuruh ia akan kebajikan dan menegah ia daripada mungkar,maka adalah orang itu khalifah Allah pada buminya dan khalifah bagi RasulNya dan juga khalifah bagi KitabNya"

Firman Allah,Surah An-Nur ayat 55 :
" Dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman yang beramal dengan amal soleh,maka nescaya dijadikan Allah akan mereka khalifah di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah mereka
yang terdahulu daripada mereka itu".

Ini adalah penjelasan dan keterangan mengenai fungsi dan status khalifah bagi Allah,khalifah bagi Rasulullah
dan khalifah bagi kitab Allah.Maka dapatlah kita faham dari ayat dan hadis ini, mereka yang dikatakan khalifah itu masih ada dan masih wujud hingga sekarang.

No comments: