Monday

Fidyah dan Kifarah


Kaedah membuat fidyah dan Kifarah mengikut Mazhab Imam Hanafi rahimahullahu Taalamerujuk kepada sebuah Kitab yang bernama ‘Irsyadul ‘ibaadi ila sabilirrasyad”yang disusun oleh
As-Syeikh Zainal Abidin Al-Fatani pada mukasurat 18 dan diambil dari Kitab ‘Royatuttaqrib’
yang disusun oleh As-Syeikh Muhamad Daud Al-Fatani padamukasurat 21.


Termuat juga pada susunan yang dikasihi Tuan Guru Imam Hj Ishak Bin Muhammad Arif yang bernama ‘Tanbihul Muriidiin’ pada mukasurat 15.Bayaran fidyah itu dengan harga beras.


Fidyah dan Kifarah ini dilaksanakan merangkumi :
1. Fidyah bagi Solat Fardu
2. Fidyah Bagi Puasa Fardu
3. Fidyah Nazar
4. Kifarah Puasa Fardu
5. Kifarah Zihar
6. Kifarah Sumpah
7. Kifarah dosa besar dan dosa kecil terhadap Allah SWT.
8. Kifarah dosa besar dan dosa kecil terhadap sesama manusia.
9. Kifarah dosa besar dan dosa kecil terhadap binatang-binatang.
10.Kifarah dosa besar dan dosa kecil terhadap segala tumbuhan dan segala makhluk.

Kaedah ini dilakukan dengan merujuk kepada kepada Kitab " Irsyadul 'ibadi ila sabilirrasyad "
yang disusun oleh As-Syeikh Zainal Abidin Al-Fatani pada mukasurat 18.Juga diambil dari Kitab
' Qroyattutaqrib ' yang disusun oleh As-Syeikh Mohd Daud Al-Fatani pada mukasurat 21.
Kaedah ini juga termuat dalam Kitab susunan yang dikasihi TG Hj Imam Ishak Bin Muhammad Arif
An-Naqsyabandi Al-Khalidi yaitu ' Tunbihul muriidiin' . Kaedah ini dilakukan dengan taklik Imam Hanafi dan niat menghadiahkan pahala kepada si mati.

Kaedah ini perlu bilangan pelaku yang ramai dan memerlukan emas yang banyak bagi memudah dan mempercepatkan perjalanan.Kaedah ini dijalankan dan dilaksanakan oleh mereka yang telah mendapat
baiah sahaja.

Jenis-jenis Emas yang digunakan dalam menjalankan kaedah ini iaitu :

1. Emas 999 ( Emas Tulin 99.9% atau Emas 10 ( 24K )
2. Emas 950 ( Emas Kelantan atau Emas 9 1/2 )
3. Emas 916 ( Emas Singapura ( 22K )
4. Emas 875
5. Emas 835 ( Emas Paun )
6. Emas 750 ( 18K )
7. Emas 585 ( 14K)
8. Emas 375
9. Dinar Emas

No comments: