Tuesday

ZIKIR zikrullah ZIKIR zikrullah

Zikir yang dibai’ahkan ( ditalqinkan ) secara khusus dipanggil ZIKIR DARAJAT iaitu :

  1. dipelajar secara tertentu
  2. diamalkan dengan cara tertentu
  3. dilengkapkan dengan pelbagai adab :
i.              Adab sebelum zikir
ii.             Adab semasa zikir
iii.            Adab sesudah zikir

Manakala zikir yang TIDAK TERIKAT DENGAN ADAB dan peraturan dikenali sebagai 
ZIKIR HASANAT.

Kenapa perlu berzikir ?

Kerana mahu mengenal Allah secara dzauqi ( zikir – hati,roh,sirr ) selepas mengenalNya secara sama’ie ( pendengaran – Kitab ).


No comments: