Monday

Huruf Muqattaat - Bhgn 4


SURAH SOD

Isyarat kepada angka 90 iaitu 90 tahun selepas kenabian Nabi S.A.W ( 610 M ). Maka di akhir tempoh itu,tamatlah penentangan daripada pihak Khawarij.Pada masa itu munculnya seorang raja; Abdullah bin Marwan yang menentang kaum Khawarij habis-habisan.

Surah ini menerangkan di antara fitnah-fitnah yang menentang Kerajaan Islam adalah datangnya dari Golongan Khawarij.Maka di dalam surah ini, Allah S.W.T menerangkan bagaimana cara untuk
menegakkan ajaran dan pemerintahan Islam di dalam gelombang perubahan tersebut.

Antara peristiwa yang berlaku dalam tempoh ini ialah :

- Tahun Nabi bertabligh ke Mekah.
- Pergolakan selepas wafatnya Baginda
- Pergerakan Baginda berpindah ke Madinah.

SURAH KHAF

Isyarat kepada angka 20.Ia menerangkan pergolakan yang berlaku dalam tempoh itu selepas tahun kenabian Nabi S.A.W iaitu pada zaman keemasan pemerintan Islam.

Sumber-sumber Hadis Rasulullah telah dibukukan dalam tempoh ini.

Umar Abd Aziz , khalifah Bani Umaiyyah telah disifatkan oleh ulama’ sebagai Mujaddid yang mana pada masa pemerintahan beliau, lahirlah Sunah Nabi S.A.W dan fuqaha yang menjadi sumber perundangan Negara.

Di dalam surah ini menyatakan kelebihan zaman pemerintahan Islam yang berasaskan kepada Al-Quran yang tulin.

HURUF NUN ( SURAH AL-QALAM )

Huruf Nun pula menerangkan tempoh 50 dari masa selepas kenabian Nabi hingga sampai kepada masa tahkim Saidina Ali k.w.j.Tahkim ini bererti Saidina Ali menyerahkan pemerintahan ( Khalifah ) kepada Muawaiyah dengan tujuan hendak menjauhi peperangan saudara yang memakan kurban berpuloh-puloh ribu jiwa kedua-dua belah pihak.

Dengan tamatnya pemerintahan Saidina Ali, maka tamatlah tempoh 50 tahun sejarah khalifah ( Saidina Abu Bakar,Saidina Umar,Saidina Osman ) yang bersifat adil,ihsan dan taqwa.

No comments: