Monday

RAHSIA HURUF MUQATTAAT Bahagian III

HURUF KETIGA ( Tho Sin )


( tho sin ) mempunyai nilai 69

( Tho ) – isyarat kepada angka 9
( ha ) – isyarat kepada angka 60

Ia mengisyaratkan kepada 69 tahun daripada
kebangkitan Nabi S.A.W menerima wahyu.

Pemerintahan Islam akan berakhir daripada sistem
khalifah yang memegang amanah kepada sistem
pemerintahan beraja iaitu bermula dari Muawaiyyah
yang digantikan dengan anaknya Yazid.

Yazid Bin Muawiyyah secara peribadi dan pimpinannya
mengambarkan dirinya sebagai seorang raja yang bersifat
dictator (istibdad).

Yazid diangkat menjadi raja pada tahun 56 Hijrah
berikutan terjadinya peristiwa hitam dalam sejarah
pemerintahan Islam.Trajidi ini membawa kepada satu
fitnah dan huruhara.

Surah ini menerangkan peringkat pemerintahan Islam yang
terbahagi kepada dua bentuk iaitu yang pertamanya
khilafiah khalifah.Khalifah adalah pemegang amanah Allah.
Mereka tidak berkuasa melakukan sebarang tindakan
melainkan dipersetujui ramai mengikut hukum-hukum Allah.

Pemerintahan kedua adalah berbentuk kulukiah atau beraja.
Yazid Bin Muawaiyyah telah mengakui dirinya berkuasa dan
berdaulat.Dia juga mewariskan tahta kerajaan kepada anaknya.
Perbuatan Yazid itu dianggap bertentangan dengan khalifah
yang terdahulu darinya. ..tbc Bhgn 4.

No comments: