Tuesday

SIAPA melihat SIAPA ?

Orang yang sedang tidur itu bermimpi melihat dirinya sendiri. Adakah dia melihat dirinya atau dirinya itu melihat dia; siapa melihat siapa ? Allah mengambil jiwa (manusia) ketika matinya dan (mengambil) jiwa sebelum mati di waktu tidurnya; Maka Dia tahanlah jiwa (manusia) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan¹ . Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir - ( Az-Zumar ayat 42 ) ¹ Maksudnya: orang-orang yang mati itu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya ; dan orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja, rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi.

No comments: