Thursday

Roh yang selalu lupa

Roh itu yang asalnya dari Alam Lahut telah turun ke pelbagai alam sehinggalah akhirnya berada pada Alam Ajsam ( Alam Benda / Fizikal ).

Maka roh itu dipadankan dengan kejadian-kejadian zahir seperti adanya tubuh badan untuk menghuni alam dunia.

Namun roh itu akan kembali semula ke tempat Allah seperti mana Firman Allah dalam Surah
Thoha ayat 55 :
  
‘Darinya Kami menjadikan kamu…mengeluarkan kamu pada kali yang lain.
 Apabila telah sempurna jasad itu; Allah SWT akan menghidupkannya.

Firman Allah :

Setelah roh itu mempunyai jasad yang terbentuk dengan darah,tulang dan daging ; maka roh itu lupalah aka nasal usulnya serta lupa ia akan perjanjiannya dengan Allah setelah hidup di Alam Roh.
Firman Allah : QS Al-A’raf : 172

Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya dengan firmanNya): "Bukankah Aku tuhan kamu?" Mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: "Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini".

Lupalah yang ia akan kembali semula kepada Allah S.W.T selepas ajalnya.

Firman Allah QS Al-Qashas : 39


 Dan berlaku sombong takburlah Firaun dan tenteranya di negeri itu dengan tiada alasan yang benar, dan mereka menyangka bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada Kami.

Sukalah saya memetik kata-kata ini ," Manusia tak kenal Allah sekiranya tak lahir dua kali " YMTG Hj Jahid 4 Nov 2007.

No comments: