Saturday

Bai'ah ( Talqin zikir khusus )

Sebahagian sahabat berbai'ah kepada Baginda S.A.W untuk

meneguhkan iman dan himmah supaya mereka dapat terus

istiqamah dalam taqwa .taat kepada Allah, berbuat apa yang

diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang.

Allah berfirman :

" Sesungguhnya orang-orang yang berbai'ah kepada engkau

( Ya Muhamad ),sesungguhnya mereka ( pada hakikatnya )

berbai'ah kepada Allah.Kekuasaan Allah di atas kekuasaan

mereka. Barangsiapa yang melanggar bai'ahnya maka

bahayanya ( terkena ) atas diri sendiri dan sesiapa yang

menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya pada Allah,

Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepadanya "

Surah Al-Fath ayat 10.

Tariqat adalah di syariatkan dalam Islam.Orang yang pertama

beramal tareqat ialah Nabi Muhamad S.A.W, diikuti oleh para

sahabatnya.Malah istilah al-tariqah itu telah digunakan oleh

Nabi S.A.W dan para sahabat. Konsep tareqat itu sendiri telah

dijelaskan oleh Baginda S.A.W.

Saidina Ali bertanya kepada Rasulullah S.A.W dengan katanya :
" Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ( satu ) tareqat yang paling

dekat ( untuk sampai ) kepada Allah ( hakikat dan makrifahNya )

dan yang paling mudah ( untuk diamalkan ) oleh para hamba

Allah dan yang paling afdal di sisi Allah "

Saidina Ali bermaksud agar Rasulullah S.A.W mengajar satu

tareqat yang paling dekat untuk sampai pada hakikat dan

makrifah.

Rasulullah SA.W menjawab permintaan Saidina Ali itu

dengan Sabdanya :
" Ya 'Ali ( jika engkau mahu satu tareqat seperti yang engkau

maksudkan itu ) maka wajiblah di atas engkau sentiasa kekal

berzikrullah secara sirr ( dalam hati tanpa suara ) dan secara

jihar ( bersuara ) "

Dari pertanyaan Saidina 'Ali dan jawapan Rasulullah S.A.W

tersebut, jelas sekali wujudnya istilah at-toriq dan konsepnya

iaitu sentiasa berzikirullah samada secara sirr atau jihar.

Asas amalan tariqat yang ujud di kalangan umat Islam diseluruh

dunia adalah sentiasa berzikrullah seperti itu.

Bila Saidina 'Ali mendengar jawapan Rasulullah S.A.W itu,

maka beliau seolah-olah kurang yakin.Oleh sebab itu beliau

segera berkata :
" Orang ramai telah berzikrullah Ya Rasulullah , ( ajarkan aku )

sesuatu ( amalan ) secara khusus "

Rasulullah S.A.W segera bersabda :
" Perkara yang paling afdal yang aku ucapkan dan para Nabi

sebelumku ialah LA ILA HA ILLALLAH. Sekiranya semua

langit dan bumi ini berada disebelah dacing dan ( kalimah )

LA ILA HA ILLALLAH itu disebelah dacing ( yang satu lagi )

nescaya LA ILA HA ILLALLAH itu lebih berat. Dan hari kiamat

tidak berlaku sedang di atas muka bumi ini ada orang yang

menyebut LA ILA HA ILLALLAH.

Saidina Ali menjadi begitu yakin lalu berkata :
" Maka bagaimanakah ( caranya ) aku hendak berzikir ? "

Rasulullah S.A.W bersabda :
" Maka hendaklah engkau pejamkan kedua-dua matamu dan

dengarlah ( baik-baik ketika ) aku menyebut Kalimah

LA ILA HA ILLALLAH sebanyak tiga ( 3 ) kali. Kemudian

engkau sebutlah LA ILA HA ILLALLAH tiga kali dan aku

akan menyemaknya."

Kemudian Rasulullah S.A.W melakukan ( sebutan )

LA ILA HA ILLALLAH itu dengan menguatkan suara.

( Hadis Musalsal ini diriwayatkan dari Saidina Ali,

diriwayatkan oleh Al-Tibrani dan A-Bazzar dengan para

sanadnya yang hasan ) .Haqaiq 'An al-Tasawwuf , H 84-85

Zikrullah yang dibaiahkan atau ditalqinkan seperti inilah

yang diistilahkan sebagai zikir darajat iaitu dipelajari secara

tertentu, diamalkan dengan cara tertentu, dilengkapkan

dengan pelbagai adab sebelum berzikir, sedang berzikir,

sesudah berzikir dan sebagainya.

Zikrullah yang tidak dibai'ahkan secara khusus sepertimana

pertanyaan Saidina Ali
" orang ramai telah berzikrullah " itulah dinamakan zikir

hasanat.Ia tidak terikat dengan adab dan peraturan tertentu.

Salasilah Musalsal zikir LA ILA HA ILLALLAH yang jelas

bersambung kepada Nabi S.A.W :

Nabi S.A.W bai'ahkan kepada Saidina Ali k.w
Saidina Ali bai'ahkan kepada Hassan Basri
Hassan Basri bai'ahkan kepada Habib 'Ajami
Habib 'Ajami bai'ahkan kepada Dawud Taie
Dawud Taie bai'ahkan kepada Maaruf Kharkhi
Maaruf Kharkhi bai'ahkan kepada Sirri Saqti
Sirri Saqti bai'ahkan kepada Abu Qasim Junaidi

seterusnyalah hingga sampai kepada Guru-guru Tareqat

yang ada sekarang ini.

No comments: