Saturday

Lafaz Seorang Sufi #5

JANGAN DIBERI PERMATA PADA KAMBING; NANTI DIPIJAK-PIJAKKANNYA
JANGAN DIGANTUNG PADA LEHER BABI; NANTI TDAK TAHU DIHARGAINYA.

Maksudnya : Sesuatu Ilmu itu tidak boleh diberikan atau diajarkan
kepada mereka yang tidak tahu menghargainya.