Friday

Tariqat-tariqat yang muktabarah

Tariqat ( yang diakui kebenarannya ) yang masih berkembang
di seluruh pelusuk dunia.Semua Tariqat dalam dunia ini asas
amalnya 2 perkara : Taubat dan zikir berterusan supaya
hati jadi Mutmainnah.


1.Tariqat Qadiriyah
2.Tariqat Suhrawardiyah
3.Tariqat Chistiyah
4.Tariqat Naqsyabandiah Al-Khalidiah
5.Tariqat Syazaliah
6.Tariqat Rifa’iyah
7.Tariqat Ahmadiah
8.Tariqat Dasukiyah
9.Tariqat Akhbariyah
10.Tariqat Maulawiyah
11.Tariqat Qurabiyah
12.Tariqat Khalwatiyah
3.Tariqat Jalutiyah
14.Tariqat Bakdasiyah
15.Tariqat Ghazaliyah
16.Tariqat Junaidiyah
17.Tariqat Rumiyyah
18.Tariqat Sya’baniyah
19.Tariqat Kaisaniyah
20.Tariqat Hamzawiyah
21.Tariqat Alwiyah
22.Tariqat Sanusiyah
23.Tariqat Badawiyah
24.Tariqat Samaniyah
25.Tariqat Usyaqiyah
26.Tariqat Bakriyah
27.Tariqat Idrissiah
28.Tariqat Umariyah
29.Tariqat Usmaniyah
30.Tariqat Aliyah
31.Tariqat Abbasiyah
32.Tariqat Haddadiyah
33.Tariqat Maghribiyah
34.Tariqat Ad-Darqawiyah
35.Tariqat Syattariyah
36.Tariqat Anfasiyah
37.Tariqat Hadiriyah
38.Tariqat Malawiyah
39.Tariqat Ghaibiyah
40.Tariqat Bayumiyah
41.Tariqat Aidrusiyah
42.Tariqat Syibliyah

No comments: