Monday
" Dan sesungguhnya inilah Islam jalan Ku yang lurus, maka hendaklah
kamu semua ikut akan jalan Islam ini tidak usah ikut jalan-jalan yang
lain daripada Islam , maka memporak-perandakan kamu dari jalan
Tuhan yang sebenarnya " Surah Al-An'am ayat 153